logo HIV test kit

Order online or phone
011 482 5135

     

Uma ukhokhe nge EFT noma ngedepositi une siqinisekiso simfihlakalo. Uma ugcwalise ifomu le engaphansi, uzothoal inombolo yereferensi lokukhokha.

Oda iHIV Home Test kit
yakho nge R69 kuphela

Mandatory fields
Delivery address:
Number of
test kits:

Collection free, courier delivery from R47 depending on area.

 

Optional fields

You do not need to fill in the fields below but it will help with delivery.

Name printed
on package:
Cellphone:
Email:
Message:
 

 

Ngiyisebenzisa kanjani iHIV Home test kit?

Imiyalelo enemininingwane basesimweni isembozo futhi kule video kwesokudla . Ngamafuphi , kufanele ufake iconsi legazi phezu kwe test strip , uthele iconsi ledilutant kuleso ulinde amaminithi ayishumi nanhlanu uzuthole imiphumela  yakho.
Chofoza kwesihloko ngezansi uthole imiyalelo:

Buka / Download iziqondiso zendlela yokusebenzisa iHIV test kit ( PDF ) .

Si ithomela kanjani iHIV Home test kit ?

Unganquma ukuthi ungathanda uyithola kanjani iHIV test kit yahko.

Ozothola iHIV test kit ngephepha elinsundu ngekheli ubalise ngalo iphasela ngokulandela zeposi kwezidingo endaweni yangakini .

Ukhetho leposi iR30 icala . Uzothola inombolo eposini ukhone ukulandela iphasela lakho sonke isikhathi.

Ukhetho lwesibili ukuba aye ngesiqephu sakho se courier. Lolu sizo luthwala icala le R75 futhi luphumelela kakhulu ezindaweni ePitoli naseGoli .

Ukuze usebenzise usizo losuku olunye ufanele ukhuthi ukhokho lwakho kudingeka luamukelwe kithi phambi kuka 10am . Manguthi sithole inkokhelo yakho emva kwer 10 am sizothumela iphasela lakho ekuseni okulandelayo.

Ukuqinisekisa imfihlo ephelele ngeke uphawu isembozo nge imininingwane engahakathi .


Ama HIV Test Kits ehlukene emazweni ahlukene kodwa umgomo uhlala okufanayo. Zihlole ngasese futhi ngokushesha.

Kuye abahlinzeki singase sibe nama iHIV kits ahlukene kancane kusukela izithombe kule website . Ngaphakhati ngwe, sinikezana nge HIV test kits ukhuthi ukhone ukuzihlola.

 

 

National AIDS HELPLINE
0800 012 322

National HIV Health Care Workers Hotline 0800 212 506

 

Hlola uma une uncalaza ngemizuzu emine nje !

 

Ngenhla : Nayi iHIV Home Test kit enikeziwe yithi. Uyisenbenzisa kanyanye khuphela.

Uma uke waphawula izimpawu zeHIV emzimbeni wakho, kufanele uzitholele iHIV screening test ngokushesha . Izimpawu zeHIV ziyefana nalezi zumkhuhlane, izinto okufanele uzibheke yilezi:

 • misipha na amalunga ambuhlungu
 • khanda
 • imfiva
 • Izinhlungu esiswini
 • Lymph izindlala ezi vuvukile
 • ukuqubuka kwesikhumba hlala isikhathi amasonto amaningi

Izinzuzo zokuzihlola ekhaya ngeHIV Home Test Kit :

 

 • Yiba nesithembiso mayelana nesimo sakho, ezinye izimpawu zingase kube edukisayo
 • Hlola uwedwa lapho ekhaya lakho
 • 99.9 % qonda ngqo
 • Kuthatha imizuzu emune nje kuphela ukuze uthole imiphumela yokuhlolwa HIV
 • Khokha nge EFT noma amasheke idiphozi for esiphezulu igama.
 • Kulula ukuyisebenzisa , kulula ukuilahla
 • iTest kit yile esenbesiswa emitholampilo yala emzansi jikelele
 • Ukuthula kwengqondo ngemizuzu.

 

Olunye ulwazi mayelana nokuhlola iHIV masebenzisa iHIV Test Kits.

 • iHIV Test Kits ineshelufu ye menyaka embili
 • Ama HIV Test Kits ayatholakala emakliniki kodwa ufanele uhlolwe umhlengikazi. Sisebenzisa ama test kits asebenzisiwayo emakliniki, kodwa uzukhona ukhuzihlola uwedwa ekhaya lakho .
 • Maunemibuzo sicela ushayele 011 482 5135

Page last updated on 28 October 2013. The 4 minute HIV home test kit is sold by eGenie (Pty) Ltd, 115 Maud Street, Florida, Johannesburg. Call 011 482 5135 office hours (Mon to Fri 8.00 to 17.00) or email sales@egenie.co.za.